The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ตอนที่ 1-204 ซับไทย

เรื่องย่อ The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ตอนที่ 1-204 ซับไทย

ข้ามาจากคัคนางค์อันว่างเปล่า ยกมือขึ้น เหล่าฟ้าถล่มทลาย พลิกมือลง ปรโลกดับสูญมลาย เสินอู่เทียนจุน ข้าเป็นมาร เป็นเทพ เป็นเซียน เป็นมนุษย์ ข้าคือเซียวเฉิน และเป็นสรรพสิ่ง ทั้งยังเป็นผู้ชี้ชะตา

The Legend of Skylord เสินอู่เทียนจุน ตอนที่ 1 ซับไทย

แนะนำหนังน่าดู